MEDIP365

Dobrodošli na MEDIP 365 platformu, namijenjenu cjelogodišnjem medicinskom dijalogu istraživanja i prakse.

Roche lijekovi - odobrene medicinske informacije

Pogledajte upute o lijeku, sažetke opisa svojstava lijeka i edukacijske materijale.

Klinička ispitivanja

Potražite najnovije informacije o Rocheovim kliničkim ispitivanjima. 

www.roche.hr

Posjetite www.roche.hr i upoznajte Roche u Hrvatskoj i u svijetu. 

Upiti o medicinskim informacijama

Pitajte nas o našim proizvodima i terapijskim područjima. 

Pročitajte više: 

Samo za zdravstvene djelatnike. Prijavite se.

zenskozdravlje.hr

Posjetite www.zenskozdravlje.hr i saznajte više o ženskim bolestima i važnosti prevencije. 

Pretražite Pub Med

Koristite se našim portalom kako biste pronašli članke u PubMedu.

Samo za zdravstvene djelatnike. Prijavite se.

genskotestiranje.hr

Posjetite genskotestiranje.hr i saznajte sve o genskom testiranju za personalizirano liječenje raka. 

Materijali za bolesnike

Preuzmite korisne materijale namijenjene vašim bolesnicima. Uskoro na Roche Pro portalu. 

eduRoche online medicinska edukacija

Napredujte u karijeri i educirajte se. Uskoro na RochePro portalu. 

Prijavite se kako biste vidjeli cijeli sadržaj namijenjen zdravstvenim djelatnicima.